Wijziging Wbp vanaf 2016: meldplicht datalekken, groter boeterisico bij schending privacyregels – Emerce

Per 1 januari 2016 wijzigt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meest besproken wijziging ziet op de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken.