Verwerkingsverantwoordelijke: Maak Privacy Afspraken met (sub)Verwerkers.

Verwerker: Heb een Overeenkomst klaar voor uw Klanten!

Uw eigen Overeenkomst laten beoordelen?

Verwerkingsovereenkomst: AVG compliance

verwerkingsovereenkomst verwerkersovereenkomst bewerkersovereenkomst, avg, GDPR

Organisaties die voor het verwerken van (persoons-)gegevens gegevens uitwisselen met derde partijen zijn wettelijk verplicht met deze partijen (bijv. clouddienst, salarisverwerker, serviceprovider) afspraken vast te leggen, periodiek te controleren en te waarborgen. De verwerkingsovereenkomst.

Afspraken op maat?

Zaken die onder andere geregeld moeten worden:

 • Over welke gegevensverwerking gaat de overeenkomst?
 • Wie heeft welke rol?
 • Wie zijn de partijen, eventuele sub bewerkers?
 • Welk soort gegevens gaat het om?
 • De aansprakelijkheid in het geval van een data lek
 • Wie is verantwoordelijk voor het melden van data lekken?
 • Welke organisatorische en technische maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming van een data lek?

Kosten: 445 Euro per overeenkomst.

Bestaande verwerkingsovereenkomst laten beoordelen?

U heeft een eigen overeenkomst?
U heeft een overeenkomst ontvangen?
Een goede overeenkomst is maatwerk. Het vergt specifieke juridische kennis om een overeenkomst aan te passen aan uw situatie.

Na controle van een bestaande overeenkomst krijgt u advies welke wijzigingen in de verwerkingsovereenkomst aangebracht dienen te worden.

Kosten: 295 Euro per overeenkomst

Aanvragen

  Kunt u contact met mij opnemen in verband met:
  Een nieuwe verwerkingsovereenkomst
  Een bestaande verwerkingsovereenkomst


  Waar kent u ons van?