Verwerkingsverantwoordelijke: Maak Privacy Afspraken met uw Verwerkers.

Verwerker: Heb een Overeenkomst klaar voor uw Klanten! Uw eigen Overeenkomst laten beoordelen?

GDPR compliance

Organisaties die voor het verwerken van (persoons-)gegevens gebruik maken van externe (derde) partijen zijn wettelijk verplicht met deze partijen (bijv. clouddienst, salarisverwerker, serviceprovider) een verwerkersovereenkomst af te sluiten.Overeenkomst,verwerkersovereenkomst,bewerkersovereenkomst,privacy wet, GDPR

Nieuwe verwerkersovereenkomst laten opstellen?

Zaken die onder andere geregeld moeten worden:

  • Over welke gegevensverwerking gaat de overeenkomst?
  • Wie zijn de partijen, eventuele sub bewerkers?
  • Welk soort gegevens gaat het om?
  • De aansprakelijkheid in het geval van een data lek
  • Wie is verantwoordelijk voor het melden van datalekken?
  • Welke organisatorische en technische maatregelen genomen moeten worden ter voorkoming van een datalek?

Kosten: 445 Euro per overeenkomst.

Bestaande verwerkersovereenkomst laten beoordelen?

U heeft een eigen overeenkomst?
U heeft een overeenkomst ontvangen?
Een goede verwerkersovereenkomst is maatwerk. Het vergt specifieke juridische kennis om verwerkersovereenkomsten aan te passen aan uw situatie. Na controle van een bestaande overeenkomst krijgt u advies welke wijzigingen in de verwerkersovereenkomst aangebracht dienen te worden.

Kosten: 345 Euro per overeenkomst

Aanvragen

Kunt u contact met mij opnemen in verband met:
Een nieuwe verwerkersovereenkomst
Een bestaande Verwerkersovereenkomst


Waar kent u ons van?Graag ontvang ik jullie nieuwsbrief