STAP 1 Administreer uw verwerkingen

STAP 2 Analyseer uw Risico’s

STAP 3 Maak een Plan

STAP 4 Neem uw Maatregelen

STAP 5 Alles nog in orde?