Persoonsgegevens van uw Kind.

Bevraag de School. 

Welke gegevens hebben ze?

Wat doen ze er mee?

Zijn ze afdoende beschermd?

 

Model Inzageverzoek

Vraag het model inzageverzoek aan. Richt de brief aan de onderwijsinstelling om hen te bevragen over verwerking van de persoonsgegevens van uw kind.

Scholen hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een verantwoordingsplicht. Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.

Als ouder of voogd mag u dit verzoek indienen voor kinderen onder de 16 jaar. Is uw kind 16 jaar of ouder dan dient het inzageverzoek door uw kind gedaan te worden.

De contactgegevens van de school treft u aan op de website.

De contactpersoon zal bij een school de functionaris gegevensbescherming zijn, contactgegevens van de FG zou typisch te vinden moeten zijn in de privacy verklaring op de website.

De school dient uw vragen binnen 30 dagen te beantwoorden, of een acceptabele reden moeten opgeven waarom zij daar van af willen wijken.

Bevallen de antwoorden u niet dan kunt u doorvragen.

Komt u er niet uit of zijn antwoorden onacceptabel dan kunt u zich richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen:

Brief

model inzageverzoek scholen onderwijs speciaal bijzonder

Graag ontvang ik de model brief om een inzageverzoek te doen bij onderwijsinstellingen.

    Aanhef: Dhr.Mevr.
    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Waar kent u ons van?

    Graag ontvang ik jullie maandelijkse nieuwsbrief