Speel de video af met uitleg over het gebruik van de ID-sjabloon