Inventariseer uw risico’s met het Sebyde privacy impact programma. Stap 1 – Hoe staan we er voor; https…

Inventariseer uw risico's met het Sebyde privacy impact programma. Stap 1 – Hoe staan we er voor; http://sebydeprivacy.nl/privacy/ 

Het is vanaf 1 januari 2016 wettelijk verplicht om ernstige datalekken te melden bij de privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens