Pragmatisch in Privacy!

Snel & Simpel voldoen aan de Privacy Wet

Uw eigen Privacy Administratie

U weet welke Risico’s er zijn

U weet welke Maatregelen u moet nemen

De Autoriteit Persoonsgegevens is welkom!

 

Aantoonbaar in Controle

De GDPR eist van uw organisatie, die persoonsgegevens verwerkt, dat u aantoonbaar in controle bent. Concreet moet u een administratie opzetten van welke verwerkingen met persoonsgegevens er plaatsvinden in uw organisatie. Deze privacy boekhouding laat de Autoriteit Persoonsgegevens zien dat u voldoet aan de wetgeving. GDPR privacy administratie persoonsgegevens

SebydePrivacy helpt bij:
– Administreren van uw persoonsgegevens verwerkingen.
– Audit van de juridische, organisatorische en technische risico’s.
– Voorstellen tot maatregelen om risico’s weg te nemen.

  • Documenten beheer, geen chaos

Resultaat

  • U voldoet aan de Europese Privacy Wet (GDPR).
  • De Autoriteit kan op de koffie komen.

contact of bel met sebydeStart met uw Privacy Administratie