Pragmatisch in Privacy!

Bent u al AVG proof?

Is uw Documentatie op Orde?

Weet u welk Risico’s u loopt?

Heeft u voldoende Maatregelen genomen?

 

AVG in de praktijk


Meld u aan voor de Sebyde privacy meeting 11 april in Hilversum. Hoor hoe Concern voor Werk (werken, leren en re-integreren) voldoet aan de Europese privacy wetgeving. Waar liepen zij tegen aan? Hoe hebben zij het   opgelost? Wat hebben zij gedaan? Welke lessen hebben zij geleerd?privacy compliance avg gdpr wat hoe praktijk


Europese Privacy Wet


Sinds 25 mei 2018 wordt de Europese verordening voor privacy bescherming (AVG / GDPR) streng gehandhaafd in 28 landen van de EU. Vanaf die datum moeten alle bedrijven en organisaties aantoonbaar voldoen aan de wetgeving.

Binnen deze wetgeving is iedere organisatie verplicht om hun privacy administratie of verwerkingen register op orde te hebben!

De wetgeving verplicht bedrijven en organisaties om aantoonbaar inzicht te hebben in de verwerkingen met persoonsgegevens, de privacy risico’s en de genomen technische- en organisatorische maatregelen om aan de wetgeving te voldoen. Het is daarom noodzakelijk dat u een privacy administratie bijhoudt met onder andere een register van gegevensverwerkingen.

Privacy bescherming

Privacy staat in toenemende mate in de belangstelling. Het is noodzakelijk om aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het belang van de burger. In het belang van een goede en integere dienstverlening. In het belang van het vertrouwen in de digitale economie en het voorkomen van identiteitsfraude.

USP

Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven. Zij zien privacy bescherming als een belangrijke USP (‘Unique Selling Point’) en nemen het onderwerp op in hun jaarverslag. In aanbestedingen worden naast de eisen op het gebied van certificeringen en het gevoerde security-beleid steeds vaker eisen gesteld aan het gevoerde privacy-beleid van mogelijke leveranciers.

Privacy is de nieuwe “Marketing-P”.

Privacy administratie

Start daarom vandaag nog met uw online Privacy administratie en krijg inzicht in wat u heeft en wat u doet met persoonsgegevens.  privacy administratie online gdpr avg compliant