Pragmatisch in Privacy!

Hoeveel Dagen nog tot 28 mei 2018?

Bent u al klaar?

Is uw Documentatie op Orde?

Weet u welk Risico u loopt?

Heeft u voldoende Maatregelen genomen?

 

Europese Privacy Wet


Op 25 mei 2018 zal de Europese verordening voor privacy bescherming (AVG / GDPR) streng worden gehandhaafd in 28 landen van de EU. Vanaf dat moment dient u aantoonbaar te voldoen aan de wetgeving. Dit kan door te documenteren wat u doet met persoonsgegevens. Dus door een privacy administratie op te zetten.


U heeft nog:

Om uw verplichte privacy administratie op orde te hebben! Om uw wettelijk verplichte controle te hebben. Om de juiste “passende”maatregelen te nemen.

Privacy bescherming

Staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor het hele bedrijfsleven, voor de publieke sector en ook voor u is het noodzakelijk om aantoonbaar zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. In het belang van de burger. In het belang van een goede en integere dienstverlening. In het belang van het vertrouwen in de digitale economie.

USP

Voor een groeiend aantal bedrijven is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een onderwerp waarmee zij zich in positieve zin willen onderscheiden van concurrerende bedrijven. Zij zien privacy bescherming als ‘Unique Selling Point’ en nemen het onderwerp op in hun jaarverslag.

Privacy administratie

Start daarom vandaag nog met uw Privacy administratie en weet wat u heeft en doet met persoonsgegevens.

privacy administratie op orde. weet wat u hebt  privacy audit, juridisch, organisatorisch en technisch. weet waar u risico loopt  privacy maatregelen u weet wat u moet doen

privacy administratie GDPR aanvragen  privacy audit aanvragen   Privacy aanpak aanvragen